Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене


Начало

 

за подробна информация се свържете с нас

Телефони:
Директор 02/ 8322082
Секретар 02/ 8322173

E-mail:
info@sdabg-college.org

адрес:
Ул. “Цветан Минков” 11
1202 София

Виж рекламния клип

-------------------------------------------------------------


 

 

 Църковна академия 2017 - 2018
гр. София
ул. Цветан Минков 11


Курс: История на ЦАСД и писания на Елън Уайт

Преподавател: п-р Стефан Стефанов


27 - 28 януари 2018 г.Разписание на учебните часове 

 

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.