Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня


Начало

 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

2018 - 2021

по специалност Теология

Приемен изпит на 3 юли (вторник) 2018 г. в две части:

1. Тест по история, български език и литература (ТИБЕЛ).

Тестът е основан върху материала по история и литература, изучаван в 9. клас, както и върху правилата и нормите на българския книжовен език (граматика, правопис, пунктуация).

2. Устно събеседване върху Евангелието на Лука.

Необходими документи:

Копие от диплома за средно образование;

Молба за кандидатстване (свободен текст).

Краен срок за подаване на документи: 28 юни 2018 г.

На вниманието на кандидатите: Завършилите успешно бакалавърската степен по теология могат да продължат в магистърски програми (не само по теология) във всички висши адвентни училища (Andrews, USA; Friedensau, Germany; Collonges, France; Newbold, UK; Loma Linda, USA и др.)

 

за подробна информация се свържете с нас

Телефони:
Директор 02/ 8322082
Секретар 02/ 8322173

E-mail:
info@sdabg-college.org

адрес:
Ул. “Цветан Минков” 11
1202 София

Виж рекламния клип

-------------------------------------------------------------


 

 

 Църковна академия 2017 - 2018
гр. София
ул. Цветан Минков 11


Курс: Мисия и евангелизация


Преподавател: Владимир Крумов


02 - 03 юни 2018 г.Разписание на учебните часове 

 

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.