Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Естествено развитие на църквата
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери


Начало

 

за подробна информация се свържете с нас

Телефони:
Директор 02/ 8322082
Секретар 02/ 8322173

E-mail:
info@sdabg-college.org

адрес:
Ул. “Цветан Минков” 11
1202 София

Виж рекламния клип

-------------------------------------------------------------


 

 

 

 

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.