Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"


Начало

 

за подробна информация се свържете с нас

Телефони:
Директор 02/ 8322082
Секретар 02/ 8322173

E-mail:
info@sdabg-college.org

адрес:
Ул. “Цветан Минков” 11
1202 София

Виж рекламния клип

-------------------------------------------------------------


 

 

 

 

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.