Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери


Обръщение на директора

 Мисията на църквата на земята е да довежда хора при Христос със слово и пример, като им помага да открият смисъл в живота си, за да бъдат преобразени и спасени. Всеки християнин е призван за посвещение и отговорно служене. Думите на Исус Христос в Йоан 10:27 са все още в сила: “Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.” Изпълнението на мисията е единствено възможно, ако разпознаваме гласа на Спасителя и Го следваме. Ние сме призовани, общувайки с Христос, да открием конкретната задача, която Бог е планирал за нас, и с Негова помощ да работим за нейното осъществяване. 

    Теологичен колеж “Стефан Константинов” предлага теологично образование, както в редовна, така и в изнесена форма. Редовната форма на обучение основно е предназначена за млади хора, които желаят да се посветят на пасторско служене в църквата. Да бъдеш пастор изисква както посвещение, така и знание и подготовка. Изнесената форма на теологично обучение има за цел да подготви църковни членове и приятели на църквата за духовно и практично служене.

      През всички епохи Бог кани способни и надарени младежи, както и хора от всички възрасти да се посветят по специален начин за работа в този свят. Призивът към пророк Исая е актуален и днес: "После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мен." (Исая 6:8) Може би днес Бог отправя тези думи и към теб и те кани да поемеш по нелекия, но благословен път на духовното служене. Да започнеш едно обучение, чрез което ще можеш по-добре да опознаеш Своя Бог, да Му се посветиш и отдадеш по специален начин и да се оставиш Той да работи чрез теб и твоите дарби в този свят, за да го промени. Отдели време за молитва и потърси отговор на въпроса: Какъв е Божият план за моя живот? И ако добиеш увереността, че Бог желае да те използва като служител в Неговото дело, ще се радваме да те посрещнем в Теологичния колеж и да работим заедно за преобразяването на този свят.

Емил Гаджалов

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.