Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери


База

Колежът се намира в сградата на Съюза на Църквите на Адвентистите от Седмия ден в България. Разполага с учебна зала, компютърна зала, заседателна зала и библиотека. 

Учебната зала е със съвременно оборудване за мултимейдино и интерактивно обучение. Оптималният брой седящи места е между 12 и 15. Това е мястото, където основно се провежда обучението на редовните студенти.

Компютърната зала разполага с четири настолни компютъра свързани с копирна машина и постоянен интернет достъп. Основното предназначение е за самостоятелната индивидуална подготовка и изследвания на студентите, както и за подготовката на курсови и други задания.

Заседателната зала е мултифукционална. Тя е място за социално общуване и отдих на студентите и техните преподаватели. Понякога служи и за работни срещи на други отдели към Съюза на ЦАСД.

Библиотеката съхранява над 8000 тома литература, голяма част от която е книги отразяващи адвентната теология и практика. Книгите са основно на български, английски, руски и немски езици, които са описани в електронен каталог даващ възможност за лесно търсене по ключови понятия, автор, заглавие и раздели. Два настолни компютъра с постоянен интернет достъп позволяват да се провеждат изследвания в самата библиотека, в чието пространство има също и безжичен интернет.Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.