Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери


Ръководни принципи

Поклонение

Като общество от преподаватели и студенти Теологичният колеж приема Божията ръководна роля в живота. Всички учебни занятия започват с утринно бдение, насочващо мислите и чувствата към Исус Христос и Неговата жертва.

Служене

Животът е подарък. Студентите биват окуражени да откриват, използват и развиват своите дарби в служба на другите и да се отнасят с нужния респект към подареното им време и към заобикалящия ги свят.

Уважение

Обмисляне преди действие или говорене, поставяне нуждите на другия пред собствените. Изграждането на добре функциониращо общество изисква запазване на репутацията на човека отсреща, издигане на достойнството му и зачитане на съвестта му.

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.