Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня


Ръководни принципи

Поклонение

Като общество от преподаватели и студенти Теологичният колеж приема Божията ръководна роля в живота. Всички учебни занятия започват с утринно бдение, насочващо мислите и чувствата към Исус Христос и Неговата жертва.

Служене

Животът е подарък. Студентите биват окуражени да откриват, използват и развиват своите дарби в служба на другите и да се отнасят с нужния респект към подареното им време и към заобикалящия ги свят.

Уважение

Обмисляне преди действие или говорене, поставяне нуждите на другия пред собствените. Изграждането на добре функциониращо общество изисква запазване на репутацията на човека отсреща, издигане на достойнството му и зачитане на съвестта му.

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.