Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Преподаватели

Апостол Стаматов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология
Предмет: История на Израел; История на християнската църква

Email: tokedit@abv.bg


Атанас Стоянов


Образователна/Научна степен: Бакалавър по теология
Предмет: Петокнижие; Философия на здравното възпитание

Email: atstoianov@abv.bg


Борислав Йорданов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология
Предмет: Въведение в Новия завет и Новозаветното време

Email: borrco@yahoo.com


Вениамин Пеев


Образователна/Научна степен: Доктор по теология
Предмет: Древни езици

Email: peevii_ben@abv.bg


Венцислав Панайотов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология; докторант към СУ "Кл. Охридски"
Предмет: Въведение в Стар Завет; Омилетика; Херменевтика

Email: VentsiPanayotov@bitex.bg


<< Предишна
  1 | 2 | 3 | 4  Следваща >>

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.