Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия


Преподаватели

Веселин Антонов


Образователна/Научна степен: Магистър
Предмет: Деяния на апостолите; Послания на Павел

Email: vessanto@abv.bg


Веселин Сакалев


Образователна/Научна степен: Магистър по теология
Предмет: Догматика (Божието слово)

Email: veskosak@yahoo.com


Владимир Крумов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология
Предмет: Мисиология

Email: vlady_superman@abv.bg


Емил Гаджалов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология; докторант към СУ "Кл. Охридски"
Предмет: Данаил; Откровение

Email: egv_bg@yahoo.com


Емил Мирчев


Образователна/Научна степен: Магистър
Предмет: История на християнската църква; История на религиите

Email: info@sdabg-college.org


Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.