Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня


Теология

Колежът предлага теологично образование с учебен план, съобразен с Болонското споразумение за трансфер на кредити

------------------------------------------------

Учебен план – Редовно обучение

Седмична програма


------------------------------------------------

Учебен план - Църковна академия София

Програма за учебна година 2017/2018

Очаквайте публикуване на подробна информацияНовини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.