Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"


Църковна академия

Теологичният колеж в партньорство с отдел "Издателско служене" предлага семинарен задочен курс по Литературен евангелизъм, съобразен с изисквания минимум учебни часове на Издателския отдел на Световната Адвентна църква.

----------------------------------------

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.