Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери


Църковна академия

Теологичният колеж в партньорство с отдел "Издателско служене" предлага семинарен задочен курс по Литературен евангелизъм, съобразен с изисквания минимум учебни часове на Издателския отдел на Световната Адвентна църква.

----------------------------------------

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.