Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Семинария за Литературно служене


Контакти

Теологичният колеж се намира в непосредствена близост до Лъвов мост на следния адрес:
Ул. “Цветан Минков” 11
1202 София

На картата е обозначен с червена точка и надпис Теологичен колеж "Стефан Константинов."

Телефони:
Директор 02/ 8322082
Секретар 02/ 8322173

E-mail:
info@sdabg-college.org

Web:
www.sdabg-college.org

Карта:


Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.