Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери


Форми на обучение

Колежът предлага три форми на теологично обучение: редовна, изнесена и семинарна.

Редовната форма на обучение е в рамките на три годишен курс с редовни седмични занятия в сградата на колежа.

Изнесената форма на обучение е насочена към членове и приятели на църквата, които желаят да задълбочат познанията си в библейската област. Крайната цел е повишаване на теологичните познания и активното им прилагане в полза на местната църква.

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.