Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня


Форми на обучение

Колежът предлага три форми на теологично обучение: редовна, изнесена и семинарна.

Редовната форма на обучение е в рамките на три годишен курс с редовни седмични занятия в сградата на колежа.

Изнесената форма на обучение е насочена към членове и приятели на църквата, които желаят да задълбочат познанията си в библейската област. Крайната цел е повишаване на теологичните познания и активното им прилагане в полза на местната църква.

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.