Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери


Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.