Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Специалности

Теология


Описание на изучаваните дисциплини


Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.