Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня


Специалности

Теология


Описание на изучаваните дисциплини


Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.