Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия