Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Ерусалим - изглед от маслинения хълм