Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери


Теологични материали

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.