Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене


Материал: Предлагани промени в 28-те основни вяравния

Категория: Официални документи

Информация за материала:

Настоящият файл е превод на първоначално предлаганите промени в 28-те основни вярвания на Адвентистите от Седмия ден. Т.е. тези промени ще бъдат дискутирани, ревизирани, редактирани и допълвани на предстоящата Сесия на ГК, която ще се проведе през юли 2015.

Оригиналният файл, от който е извършен превода се намира на следния линк:

http://www.adventistreview.org/assets/public/news/2014-10/FUNDAMENTAL_BELIEFS_STATEMENT-last_version.pdf

свали материал: Предлагани промени в 28-те основни вяравния
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.