Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери


Материал: Бог в три личности - в Стария завет

Категория: Книги

Информация за материала:
"Християнската доктрина за Бога е важна, но все пак трудна за разбиране и обяснение. Това не е изненадващо, тъй като ограниченият човешки ум не може да разбере безграничния Бог. В центъра на доктрината за Бога е Божеството или Триединството, което означава, че "Бог съществува от вечността като три личности, Отец, Син и Свети Дух и всяка личност е напълно Бог, а има един Бог." Така християните като цяло вярват в един многоличностен Бог – един триединен Бог – не в трима Богове. Идеята за Божеството е централна за християнското разбиране за Бога и за делото на спасението чрез Исус Христос.

Но колкото и да е фундаментална за християнската теология, идеята е обвита в тайнственост: "Триединството е една абсолютна тайна, в смисъл, че ние не я разбираме, дори след като тя е била разкрита." По тази причина предметът е бил изследван през християнските векове. Докато за някои християни предметът е "само въпрос на интелектуално любопитство", за други той е "до известна степен определящ тест за вяра." Въпреки очевидната крайна поляризация, християнското разбиране за Бога не може адекватно да бъде изразено, отделено от идеята за Триединството. Затова има нужда да продължаваме да изследваме този предмет.

Настоящото изследване приема за дадено, че докато Божеството е по-ясно представено в Новия Завет, все пак Старият Завет съдържа някои индикации за тази идея. Старият Завет изразява и подчертава особено много единността на Бога. Въпреки това единността на Бога изглежда е представяна като множественост в единност – множественост вътре в един Бог. В това, което следва като изложение, се прави опит да се покаже, че монотеизмът, изразен в Стария Завет и ясно намиращ се в Новия Завет, не изключва идеята за множественост на личности вътре в единия Бог на евреите."

Даниел Куаме Бедиако е заместник ректор на университета Вали Вю и асоцииран професор по Старозаветен език и екзегетика.свали материал: Бог в три личности - в Стария завет
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.