Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене


Материал: Мястото на Христос в Божеството според Е. Уайт

Категория: Статии

Информация за материала:
Каква е позицията на Елън Уайт за мястото на Христос в Божеството? Статията е групирала цитати, показващи нейната позиция по темата в три насоки:

I. Божественост и естество на Христос
II. Вечното предсъществуване на Христос
III. Три личности в Божеството

Статията е поместена в официалния интернет сайт на Библейския изследователски институт към Генералната конференция на Църквата на Адвентистите от седмия ден под заглавие Christ's Place in the Godhead.
(https://adventistbiblicalresearch.org/)

свали материал: Мястото на Христос в Божеството според Е. Уайт
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.