Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери


Материал: Даването на десятък в писанията на Елън Уайт

Категория: Книги

Информация за материала:
Автор: Анхел Мануел Родригес
(Библейски изследователски институт на ГК)

Това изследване ще проучи теорията, практиката и теологичната основа за даването на десятък в писанията на Елън Г. Уайт.

За Е. Г. Уайт, даването на десятък е резултатът от едно лично взаимоотношение с Господа, основано на пълно посвещение на Него. Тя мотивира вярващите да дават десятък въз основа на факта, че Христос даде своя живот за тях, че Бог е Господ на вселената, че ние имаме морална отговорност да връщаме десятъка и тези фондове трябва да направят възможно да бъде занесено евангелието на невъзможния свят. Ако, както е обещано от Бога, ние сме благословени, то това е за да ни направи способни да даваме повече за Божията кауза.

Съдържанието на изследването включва:

Теологичните основания за даването на десятък
Същността на десятъка
Мотивацията за даването на десятък
Задържането на десятъка
Кога, къде и как се събира десятък
Употреба и неправилна употреба на десятъка
Личната употреба на десятъка от Е. Г. Уайт

свали материал: Даването на десятък в писанията на Елън Уайт
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.