Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери


Материал: Църквата и нейните критици

Категория: Статии

Информация за материала:

Живеем във финалните дни на човешката история и Сатана е "много разярен, понеже знае, че му остава малко време" (Откр. 12:12). В битката му срещу хората от остатъка, "които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус" (ст. 17), Сатана използва човешки инструменти измежду Божия собствен народ като негови най-ефективни агенти (виж Мат. 13:24-30). Претендиращи да бъдат част от Божия народ и демонстрирайки изключително усърдие за истината, такива агенти са много успешни при въвеждането в църквата на същия войнствен дух, който винаги е характеризирал "клеветника на нашите братя" (Откр. 12:10).

Докато ни предупреждава да не осъждаме вътрешните им мотиви (Мат. 7:1), Христос също ни окуражава да преценяваме личностните характеристики на мнимите вестители на истината, така че да можем да избегнем възприемането на техните заблуди (Мат. 7:15-23). В книгата Църквата на остатъка, Елън Уайт ни предупреждава да бъдем предпазливи относно клеветниците на църквата. Убеден съм, че би трябвало да разгледаме по-детайлно характеристиките на критиците и техните стратегии, така че да избегнем заблудите им и разделението на нашите църкви.

Алберто Тим (Alberto R. Timm)
Асоцииран директор
на Наследството на Елън Уайт
в централата на Генералната конференция
на Адвентистите от седмия ден


свали материал: Църквата и нейните критици
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.