Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня


Материал: Обединени във вестта, мисията и организацията

Категория: Статии

Информация за материала:

Статията на Марк Финли, която Ви предлагаме ни напомня, че въпреки всички опити на злото църквата е запазила своето единство и своята идентичност и своята структура. Тя е преминала през всички кризи обединявана от Главата Христос и фокусирана върху евангелската мисия.

Материалът е публикуван в последния брой на сп. Министри и идва като непосредствен и навременен отговор на въпросите, пред които сме изправени днес.

свали материал: Обединени във вестта, мисията и организацията
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.