Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене


Материал: Обединени във вестта, мисията и организацията

Категория: Статии

Информация за материала:

Статията на Марк Финли, която Ви предлагаме ни напомня, че въпреки всички опити на злото църквата е запазила своето единство и своята идентичност и своята структура. Тя е преминала през всички кризи обединявана от Главата Христос и фокусирана върху евангелската мисия.

Материалът е публикуван в последния брой на сп. Министри и идва като непосредствен и навременен отговор на въпросите, пред които сме изправени днес.

свали материал: Обединени във вестта, мисията и организацията
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.