Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Бог в три личности - в Новия завет

Категория: Книги

Информация за материала:

"Доктрината за Триединството е самата същност на християнската вест. Създателят не е изпратил сътворено същество. Бог не е изпратил ангел. Той не е изпратил един второстепенен бог. В Христос Самият Бог идва. "Защото в Него телесно обитава цялата пълнота на Божеството" (Колосяни 2:9). "В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог" (Йоан 1:1) ... и Словото стана плът и обитаваше между нас" (Йоан 1:14). Всичко по-малко от това би застрашило разбирането за тази божествена любов. Тя не би била абсолютна и няма да има евангелие, блага вест. Бог не би ни примирил със Себе Си, но някой друг, и ние няма да Го познаваме като личност в Исус, разкрит ни чрез Светия Дух.

123 В тази история за любовта всички традиционни човешки ценности са обърнати с главата надолу. Слугата е господарят (Матей 20:24-28), защото това е самото естество на самия Бог – да служи. Когато Исус идва, за да даде Себе Си като жертва, Той показва на практика това, което е било винаги същността на Божието сърце. Той идва, за да победи с любов, а не със сила. Бог е най-велик в Своето царство и с абсолютна любов самият Бог става обичащият слуга."

Пол Петерсен (Paul Petersen) е професор по религия със специализация върху Стария Завет в университета Ендрюс.


свали материал: Бог в три личности - в Новия завет
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.