Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия


Материал: Разписание Църковна академия (18-19.11.2017)

Категория: Учебни програми

Информация за материала:
Разписание на учебните часове по предмета Психология на общуването и съветването.

свали материал: Разписание Църковна академия (18-19.11.2017)
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.