Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Христос като Monogenes (Единороден)

Категория: Статии

Информация за материала:
"Спорът в църквата по отношение на доктрината за Триединството понастоящем е явен в няколко части на света. Един от аргументите използван в подкрепа на идеята, че Христос не е вечен, но че Той има начало, е че титлата monogenēs означава "единствено роден". Както ще отбележим по-долу, това е неточно преведена и неправилно приложена титла на Христос."

Анхел Мануел Родригез
асоцииран директор към Библейския изследователски институт
на Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден


свали материал: Христос като Monogenes (Единороден)
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.