Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Христос като Monogenes (Единороден)

Категория: Статии

Информация за материала:
"Спорът в църквата по отношение на доктрината за Триединството понастоящем е явен в няколко части на света. Един от аргументите използван в подкрепа на идеята, че Христос не е вечен, но че Той има начало, е че титлата monogenēs означава "единствено роден". Както ще отбележим по-долу, това е неточно преведена и неправилно приложена титла на Христос."

Анхел Мануел Родригез
асоцииран директор към Библейския изследователски институт
на Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден


свали материал: Христос като Monogenes (Единороден)
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.