Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Първороден - Колосяни 1:15

Категория: Статии

Информация за материала:
"В Посланието към колосяните 1:15 ап. Павел заявява, че Исус Христос е "първороден от цялото творение"1. Този текст често е разбиран в смисъл, че Исус е бил роден преди сътворението на човешките същества и по един или друг начин е произлязъл от Бог Отец във вековете на миналото, или че Исус е бил сътворен от Отец и след това продължил творческия процес, започнат от Неговия Отец. Как би трябвало да разбираме понятието "първороден" в контекста на Кол. 1:15?"

Екехард Мюлер e асоцииран директор към Библейския изследователски институт на Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден

свали материал: Първороден - Колосяни 1:15
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.