Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери


Материал: Какво означава "Не убивай" в шестата заповед?

Категория: Статии

Информация за материала:

Дали убиването е това, което забранява шестата заповед? Или тя забранява предумишленото убийство?

Този въпрос предизвиква голям интерес, вероятно поради своите етични приложения. Да се отговори на въпроса не е толкова трудно, колкото да се занимаем с етичното му значение. Позволете ми да представя смисъла на използваната терминология в заповедта и да направя някои общи коментари относно неговото значение.

Автор: Анхел Мануел Родригес, Директор на Библейски изследователски институт на ГК на ЦАСД


свали материал: Какво означава "Не убивай" в шестата заповед?
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.