Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия


Материал: Бог в три Личности - в теологията

Категория: Книги

Информация за материала:
"В последните десетина години и малко повече, доктрината за Триединството става предмет на спор както в Църквата на адвентистите от седмия ден, така и в протестантския свят. В протестантския свят съживяването на дискусиите за Триединството изглежда са съсредоточени около въпроса за подчинението като се правят някои връзки с въпросите за пола. Ситуацията в ЦАСД обаче показва съживяване на арианството и анти-тринитаризма, очевидно свързано с деноминационната история по темата. Някои, които заемат анти-тринитарна позиция обвиняват църквата в капитулиране пред онова, което те разглеждат като римокатолическа доктрина и затова обвиняват църквата в отстъпление. Това е тъжно обвинение, което изисква отговор. Този документ е мотивиран от настоящата ситуация в адвентната църква, но правилната преценка на адвентното учение за Триединството трябва да бъде разгледана в рамките на по-широката дискусия на историческото развитие на доктрината и реакциите към нея."

Кобена Донкор е асоцииран директор на
Библейския изследователски институт,
към Генералната Конференция на ЦАСД

свали материал: Бог в три Личности - в теологията
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.