Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Доктрината за Триединството сред адвентистите

Категория: Статии

Информация за материала:

Ранните адвентни пионери били антитринитаристи. В края на 1890-те години Елън Уайт публикува статии и книги, в които прави силни изявления в подкрепа на концепцията за Триединството, въпреки че никога не използва думата "Триединство". Тъй като мнозина в църквата остават против това, повече от три десетилетия ще отминат преди Църквата като цяло да приеме учението. През 1931 г. Адвентният Годишник съдържал изявление от двадесет и две основни вярвания, едно от които е Триединството. Изявлението за основните вярвания от Далас от 1980 г. отново потвърждава, че "има един Бог: Отец, Син и Святи Дух, единство на три съвечни личности."

Съвременните адвентни антитринитаристи се стремят да възстановят наследството на нашите пионери по отношение на Триединството. Те вярват, че едва след смъртта на Елън Уайт доктрината за Триединството навлиза в църквата и че нейните книги са били подправени и променени. Както видяхме, доказателствата не подкрепят тези обвинения.

Докато Триединството е божествена тайна и никой смъртен човек никога няма да може да я разбере напълно, доказателствата от Писанието ясно показват равенството и вечното съвместно съществуване на трите личности в Божеството. Макар че човешкият разум не може да го разбере, чрез вяра можем да го повярваме.


Герхард Пфандл е асоцииран директор на Библейския изследователски институт, към Генералната Конференция на ЦАСД

свали материал: Доктрината за Триединството сред адвентистите
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.