Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери


Материал: Доктрината за Триединството сред адвентистите

Категория: Статии

Информация за материала:

Ранните адвентни пионери били антитринитаристи. В края на 1890-те години Елън Уайт публикува статии и книги, в които прави силни изявления в подкрепа на концепцията за Триединството, въпреки че никога не използва думата "Триединство". Тъй като мнозина в църквата остават против това, повече от три десетилетия ще отминат преди Църквата като цяло да приеме учението. През 1931 г. Адвентният Годишник съдържал изявление от двадесет и две основни вярвания, едно от които е Триединството. Изявлението за основните вярвания от Далас от 1980 г. отново потвърждава, че "има един Бог: Отец, Син и Святи Дух, единство на три съвечни личности."

Съвременните адвентни антитринитаристи се стремят да възстановят наследството на нашите пионери по отношение на Триединството. Те вярват, че едва след смъртта на Елън Уайт доктрината за Триединството навлиза в църквата и че нейните книги са били подправени и променени. Както видяхме, доказателствата не подкрепят тези обвинения.

Докато Триединството е божествена тайна и никой смъртен човек никога няма да може да я разбере напълно, доказателствата от Писанието ясно показват равенството и вечното съвместно съществуване на трите личности в Божеството. Макар че човешкият разум не може да го разбере, чрез вяра можем да го повярваме.


Герхард Пфандл е асоцииран директор на Библейския изследователски институт, към Генералната Конференция на ЦАСД

свали материал: Доктрината за Триединството сред адвентистите
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.