Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери


Материал: Светият Дух и Божеството

Категория: Статии

Информация за материала:

Някои хора в нашата църква учат, че Светият Дух не е нито личност, нито член на Божеството. Вярно ли е това?

Някои адвентисти са открили, че почти всички наши пионери са били антитринитаристи и са стигнали до заключението, че днес църквата трябва да отхвърли доктрината за Триединството. Истината е, че Господ ръководи това движение към по-библейско разбиране за Бога. Днес, въз основа на Библията, ние потвърждаваме истината за един Бог в множество Личности. Споменавам в тази статия само част от наличната библейска аргументация.

Анхел Мануел Родригес е асоцииран директор на Библейския изследователски институт, към Генералната Конференция на ЦАСД


свали материал: Светият Дух и Божеството
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.