Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Семинария за Литературно служене


Материал: Дипломна работа: Основа за Библейски курс

Категория: Други материали

Информация за материала:

Материалът е дипломната работа на пастор Борислав Йорданов на тема: "Историческа, доктринална и методологическа база за изграждане на курс за изучаване на основните библейски учения".

   
   

свали материал: Дипломна работа: Основа за Библейски курс
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.