Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Църковната организация на ЦАСД - история

Категория: Статии

Информация за материала:
Адвентистите от седмия ден толкова много са свикнали да бъдат членове на световна църква, че вероятно мнозина приемат това за даденост. Може би не се осъзнава достатъчно, че протестантските деноминации са в повечето случаи организирани около национални граници. Адвентната църковна система на управление е уникална и е помогнала на малкото движение, възникнало в североизточната част на САЩ, да стане глобална църква. Адвентистите са възприели донякъде сложна структура, защото са разбрали, че проповядването на евангелието е най-добре улеснено чрез стабилна и отговаряща на нуждите църковна организация: тя може да насочва (и в адвентния случай е насочила) финанси и персонал от по-голямата църква, за да подкрепи динамичния евангелизъм, благодарение на поверените ресурси. Структурата, свързана с мощно проповядване е била основа за църковен растеж.


Дейвид Трим служи като директор в Офиса на архиви,
статистики и изследвания към Генералната конференция,
Силвър Спринг, Мериленд, САЩ.

свали материал: Църковната организация на ЦАСД - история
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.