Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене


Материал: Десътъкът - история на началото и развитието в ЦАСД

Категория: Статии

Информация за материала:
Систематичното дарителство, както за пръв път е предложено и прието от адвентистите пазещи съботата през 1859 г., представлява систематичен план за даване не само като проценти, но също и като доброволни дарения.

Как се е развила десятъчната система в Църквата на адвентистите от седмия ден? Какви са боговдъхновените съвети? Какви изводи можем да направим за себе си?

автор: Артър Уайт (1907–1991)           Син на Уилиам и Етел Уайт, Артър Уайт е един от седемте внуци на Елън и Джеймс Уайт. Над четиридесет години работи като член на сдружението Наследство на Елън Уайт. Автор е на биографична поредица в шест тома върху живота и дейността на Елън Уайт.
          Настоящата статия излиза от печат през октомври 1975 г. Ревизирана е февруари 1990 г.

свали материал: Десътъкът - история на началото и развитието в ЦАСД
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.