Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене


Материал: Разписание Църковна академия (21 - 22.04.2018 г.)

Категория: Учебни програми

Информация за материала:
Учебна програма за дисциплината Омилетика и херменевтика - правила за тълкуване на Библията и писане на проповед.

свали материал: Разписание Църковна академия (21 - 22.04.2018 г.)
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.