Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Разписание Църковна академия (21 - 22.04.2018 г.)

Категория: Учебни програми

Информация за материала:
Учебна програма за дисциплината Омилетика и херменевтика - правила за тълкуване на Библията и писане на проповед.

свали материал: Разписание Църковна академия (21 - 22.04.2018 г.)
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.