Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Новият адвентен библейски коментар

Категория: Статии

Информация за материала:
Резултат с изображение за adventist biblical commentary
"Тъй като Адвентния библейски коментар беше написан преди около шестдесет и пет години, става все по-належащо написването на нов коментар..."

Д-р Жак Дукан, който е главен редактор на коментара, разказва за него в това интервю, публикувано в списание "Министри".

"Надявам се, че този коментар ще бъде четен, оценяван и уважаван от другите християни и членове на други религии. Този проект може да бъде разглеждан като стратегическа мисия, насочена към света като цяло. Надявам се, че тези коментари няма само да информират другите християни за адвентната теология, но също ще убедят много хора във валидността, почтеността и приложимостта на свидетелството на адвентистите от седмия ден за Божието слово. Затова, всичките книги от този коментар са били обект на интензивен контрол, за да се гарантира коректността и стабилността на тяхното теологично съдържание и яснота в тяхното изразяване. За адвентистите, надеждата ни е, че четенето на този коментар няма да донесе само повече информация и яснота на даден проблем или пасаж, но ще укрепи, обогати и задълбочи вярата и ще бъде стимул за отиване по-далеч в изследването на Писанията. Но поважното за всички, което е и нашата молитва, е, че консултирането на тези коментари ще изпълни живота на читателя със сила и ще го/я доведе по-близо до нашия Господ, Този, Който е вдъхновил тяхното написване и все още ни говори днес."

свали материал: Новият адвентен библейски коментар
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.