Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Свитъкът на пророк Исаия


Новини и Съобщения

Акредитацията на Теологичният колеж бе подновена

Адвентната акредитивна асоциация поднови акредитацията на Теологичния колеж. Това означава, че образованието на студентите, завършили колежа се признава от всички адвентни образователни и други институти в света. Бяха дадени препоръки за бъдещото развитие на дейността и образователното ниво, които Академичния съвет ще разгледа подробно и ще се постарае да изпълни.

повече »

Дипломиране на адвентни пастори в Софийския университет

На специалното тържество по случай дипломирането на магистри и бакалаври в Софийския университет, осем адвентни пастори получиха своите магистърски дипломи по теология. С тях те получават своята образователно-професионална квалификация за учители по религия. Това им дава достъп и възможност да преподават във всяко училище, което предлага задължителна или свободно избираема подготовка по религия. (Това вече е факт в едно от училищата в Червен бряг.)Част от пасторите са преподаватели в Теологичен ...

повече »

Стартът на Изнесеното теологично обучение в Пловдив

С успешен старт, удовлетворение и надежда за нови хоризонти в библейското познание, бе поставено началото на Изнесеното теологично образование в Пловдив (19-21 октомври, 2012). 11 нови студенти по теология от Южна област (Пловдив, Сливен, Сопот, Чирпан, Варвара и Оризаре) се записаха и започнаха своето тригодишно обучение (2012-2015). Първият курс (от общо 27-те разнообразни теологично-практични дисциплини) беше "Въведение в Новия завет и Новозаветното време." Той беше изнесен от п-р Борислав Йо...

повече »

Започна учебната 2012-2013

В приповдигната атмосфера започна втората учебна година за третия редовен випуск. Директорът на колежа въведе студентите със слово от Посланието към ефесянието 3:19, като наблегна на най-висшата цел, Христовата любов, която трябва да бъде търсена отвъд всяко познание. Молитвата на посвещение бе от страна на преподавателя по гръцки и английски език д-р Вениамин Пеев. Събитието бе удостоено с присъствието на председателя на Адвентния съюз п-р Венцислав Панайотов. Някои от студентите липсваха, зато...

повече »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.