Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери


« назад към всички новини и съобщения »

Новина: Акредитацията на Теологичният колеж бе подновена

Адвентната акредитивна асоциация поднови акредитацията на Теологичния колеж. Това означава, че образованието на студентите, завършили колежа се признава от всички адвентни образователни и други институти в света. Бяха дадени препоръки за бъдещото развитие на дейността и образователното ниво, които Академичния съвет ще разгледа подробно и ще се постарае да изпълни.


Дата: 10.12.2012

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.