Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия


« назад към всички новини и съобщения »

Новина: Полезни документи и материали относно ЕРЦ

Снимка на новина: Полезни документи и материали относно ЕРЦ
Новина: Полезни документи и материали относно ЕРЦ
Вижте полезен видео материал за опита на различни служители и на една обикновена адвентна църква.

Теологичният колеж предоставя на вниманието на всеки заинтересован от темата за Естественото развитие на църквата следните полезни материали, свързани с партньорството си с Института за Естествено развитие на църквата. Подробна информация за самата идея може да намерите в сайта на ЕРЦ-България: www.ncd-bg.com
Становище на Дивизията за ЕРЦ

Това е официалната коренспонденция на Българския съюз с Интер-Европейската дивизия (преди Евро-Африканска) относно ЕРЦ. Отправеното запитване е от п-р Никола Левтеров в качеството му на Председател на СЦАСД до президента на Дивизията Бруно Верталие. Отговорът дава легитимно основание за избора на бъдещото приложение на ЕРЦ като стратегия за църквите в България. То е и своеобразно легитимно разрешение за националното партньорство с NCD-International.

Становище на Съюзния съвет за ЕРЦ

Статията дискутира и излага позицията на ръководителите на СЦАСД и екипа, натоварен с ЕРЦ и представя отговор на възраженията.

Взаимоотношения с други религиозни организации

Превод на официалната позиция на Генералната конференция на ЦАСД по този въпрос. Той се съдържа и е извадка от Работната политика на църквата (своебразната конституция и нормативна църковна уредба). В този смисъл представлява решение, прието от представителите на всички местни църкви на сесия на Генералната конференция и се поддържа от Българския съюз на ЦАСД.


Адвентистите от седмия ден и икуменическото движение

Превод на официалния документ от сайта на Генералната конференция на ЦАСД, раздел други документи, относно икуменическото движение. В този смисъл представя официалната позиция на Световната Адвентна църква за това движение, която се поддържа от Българския съюз на ЦАСД и в частност от Теологичния колеж.

Основания за сътрудничество с други организации

Исторически анализ на Джордж Найт, професор по история на Адвентната църква. Той разглежда основанията, които са имали адвентните пионери за сътрудничество с други религиозни и нерелигиозни организации.

Основен дял в положителното отношение към сътрудничеството на ЦАСД с подобни организации е изиграла Елън Уайт. Със своите боговдъхновени прозрения и напътствия, тя е съумяла да предпази църквата от фанатична самоизолация от другите общества.

Един друг поглед към Вавилон

Статията е по-разширено изложение на горната статия, което включва промяната на разбирането на адвентните пионери относно "затворената врата" и падането на Вавилон.


Дата: 11.01.2013

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.