Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене


« назад към всички новини и съобщения »

Новина: Малки, но верни (статия от Адвентист Ривю)

Снимка на новина: Малки, но верни (статия от Адвентист Ривю)
Новина: Малки, но верни (статия от Адвентист Ривю)
"Верността е ключова", казва директорът на най-малкото адвентно висше учебно заведение
 
      В едно глобално движение, което често отъждествява размера и растежа с благословенията на Господа, какво би трябвало да мислим за най-малкия адвентен колеж на света – онзи, който приема само десетина студенти на всеки три години?
    "Вярваме, че Божият призив е за вярност, а не задължително за числен успех" - казва Емил Гаджалов, директор на Българската теологична семинария (Теологичен колеж "Стефан Константинов") в София, столицата на източноевропейската държава с население 7 милиона.
    Гаджалов се усмихва при отличаването му като най-малкия в глобалната адвентна система от колежи и университети, състояща се от 113 институции и почти 137 000 студенти. Всички студенти, на които служи, могат да се съберат в ъгъла на една от класните стаи в най-големите адвентни университети – Бразилския адвентен университет (Centro Universitario Adventista de Sao Paulo); Университетът Бабкок в щата Огун, Нигерия; и Университетът "Шахмьюк" в Сеул, Корея. (В тези университети се записват по 1000 студенти на всеки от семинаристите на Гаджалов.)
    "Разпадането на комунизма в началото на 1990-те години остави църквата в България с огромната нужда от образовани пастори" – сподели Гаджалов, "но чак през 2005 г успяхме официално да основем училище за обучение на хора за професионално служене." През последните девет години поне петима от дипломиралите се в колежа са били назначени за пастори.
     Между 2006 г. и 2011 г., 35 от действащите пастори в Българския съюз на Църквите на адвентистите от седмия ден се дипломират като бакалаври посредством внимателно организирана поредица от интензивни курсове, в които преподават някои от водещите световни теолози на църквата. Това спомага за значителното подобряване на готовността на пасторската работна сила на църквата за служенето в страната – според Гаджалов.
     С екип на пълно работно време, състоящ се само от двама души – той и административен секретар – Гаджалов е изградил преподавателски екип от 15 пастори и гостуващи преподаватели, които осигуряват колежанските курсове през шестте семестъра или трите академични години. Курсовете включват пълния спектър възможности, които са на разположение на семинаристите в по-големите институции, в т.ч. уроци по еврейски и гръцки език, библейска екзегетика, проповядване и пасторска грижа.
     "Работата не е лека" - твърди Гаджалов на английски език със силен акцент, "но знаем, че Бог ни благославя."
      Семинарията е акредитирана от Адвентната акредитираща асоциация (ААА) за предоставяне на научна степен "бакалавър по изкуствата" и е ръководена от Българския съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден.
     Църквата на адвентистите от седмия ден в България е организирана през 1920 г, членовете й са повече от 7500 души, които се покланят на Бога в 124 църкви.
Бил Нот,
редактор на Адвентист Ревю/Адвентист Уърлд


Дата: 10.04.2014

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.